top of page
Αναζήτηση
  • yousmile2

Δικαιώματα των Γυναικών, Ανθρώπινα Δικαιώματα

Έγινε ενημέρωση: 13 Οκτ 2022

-από το Youth Team του Χαμόγελου

(scroll down for English)


Όσα χρόνια και αν περάσουν οι γυναίκες στο Ιράν αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Μετά το θάνατο της Mahsa Amini αυτός ο αγώνας κατάφερε να εξαπλωθεί σε όλο το κόσμο, γυναίκες ανεξαρτήτως καταγωγής και εθνικότητας δείχνουν την αλληλεγγύη τους προς τις μαχόμενες γυναίκες του Ιράν κόβοντας τα μαλλιά τους και βγάζοντας τα hijab τους. Εμείς το YouthTeam, βλέποντας αυτά τα γεγονότα αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια διαδικτυακή συνάντηση με την Cemre Ulker πάνω στο θέμα των δικαιωμάτων της γυναίκας καθώς τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και αφορούν όλους μας. Η Cemre Ulker, ως εκπρόσωπος του Journalists and Writers Foundation στα Ηνωμένα Έθνη και συνιδρύτρια του οργανισμού Set Them Free που δραστηριοποιείται στην προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας στην Τουρκία, μας ενημέρωσε για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ δίνοντας μεγάλη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας μας να δραστηριοποιηθεί στον ΟΗΕ.

Πιο συγκεκριμένα 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπούν στη βελτίωση της διεθνούς κοινότητας και του περιβάλλοντος. Αυτοί οι στόχοι καλύπτουν ένα ευρές φάσμα θεματικών ενοτήτων , από την υγεία , την εκπαίδευση και την οικονομία μέχρι το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις κοινότητες. Μέσα από την συζήτηση με την Cemre συνειδητοποιήσαμε πως όλοι οι στόχοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και ότι τα προβλήματα τα οποία στοχεύουν να αντιμετωπίσουν επηρεάζουν σημαντικά τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους.

Η Cemre Ulker λοιπόν μας πληροφόρησε για όλους τους τρόπους που επηρεάζονται οι γυναίκες από την διαρκή παρουσία των ανισοτήτων και πώς μπορούν να βοηθήσουν καταλυτικά στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Ενημερωθήκαμε για το πώς μπορούμε να γίνουμε όλοι συμμέτοχοι στο έργο των Ηνωμένων Εθνών και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας μας να συνδράμει στην εκπλήρωση αυτών των στόχων.

Γι’ αυτό το Youth Team του Χαμόγελου το Παιδιού έχει βάλει κι αυτό τους δικούς του στόχους ώστε να μάθει, να βοηθήσει και να υπερασπιστεί πληγέντες παγκόσμιων κοινωνικών φαινομένων. Αποτελούμαστε από εθελοντές άνω των 18 ετών, αφοσιωμένοι στην ενημέρωση και την αποδόμηση κοινωνικών φαινομένων που μας απασχολούν, καθώς και στην προώθηση του εθελοντισμού. Νέοι που βοηθούν παιδιά, νέοι που βοηθούν γυναίκες, άντρες, ηλικιωμένους και άλλες ομάδες, οι καμπάνιες και οι εκστρατείες μας πραγματοποιούνται ώστε κανένα κοινωνικό θέμα να περάσει απαρατήρητο και χωρίς την προσοχή που του αρμόζει. Και είμαστε εδώ ώστε οι αγώνες συνανθρώπων μας να μην ξεχνιούνται από την κοινωνία.

Έφτασε μήπως η ώρα για να ασχοληθούμε σημαντικά με αυτά τα ζητήματα που επηρεάζουν ακόμα την κοινωνία μας και να βάλουμε το “λιθαράκι” μας στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην δημιουργία ενός κόσμου που όλοι μας θα έχουμε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα;Women's Rights are Human Rights:


No matter how many years go by, women in Iran continue to fight for the same goal; the claiming of their rights. Mahsa Amini’s death caused this fight to expand to the entire world, with women from every ethnicity and race showing their solidarity towards the fighting women of Iran by cutting their hair and spreading their stories on social media. As members of the Youth Team, looking at those events unfolding from afar, we decided to carry out an online meeting with Cemre Ulker on the topic of women’s rights, since women’s rights are human rights that should concern all of us! Cemre Ulker, as the ambassador of the “Journalists and Writers Foundation” in the United Nations and the co-founder of the organisation “Set Them Free” that promotes the defence of women’s rights in Turkey, informed us on the 17 Sustainable Development Goals by the UN, putting special focus on women’s rights as well as the ways each of us can become active in the UN.


More specifically, the 17 Sustainable Development Goals are a UN initiative for the amelioration of the international community and the environment. These goals cover a broad spectrum of social phenomena and issues—from healthcare, to education, to economy, to the environment, and human rights in all communities. During our conversation with Cemre Ulker, we realised how all these goals are interconnected and that the problems they aim to solve have a big impact on women’s rights.


Therefore, Cemre Ulker informed us on the ways that women are affected by the constant presence of inequalities and how the 17 Sustainable Development Goals can have a catalytic role in tackling such issues. We learned how we could all participate in the UN’s goal plan, as well as the way each of us could contribute in the achievement of all 17 goals.


Having that in mind, The Smile of Child’s Youth Team developed some goals on its own so that it would learn, help and defend those affected by global social phenomena. Our team consists of volunteers over the age of 18, dedicated to analysing and spreading awareness on issues that capture our interest, as well as the promotion of volunteering. Young people who help children, young people who help women, men, the elderly and all other kinds of people, our campaigns take place so that no social issue goes unnoticed and without the attention it’s entitled to. We are here so that our fellow people’s fights don’t get forgotten by society.


Isn’t it time for us to get involved with such issues that affect our society and give a hand for the elimination of inequalities, and create a world where all of us will have equal opportunities and rights?


202 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page