Ελληνικά
22% (778 ψήφοι)
Mainstream
3% (109 ψήφοι)
Rock
16% (583 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (434 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (106 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1223 ψήφοι)
Άλλη
11% (384 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3617
Ελληνικά