Ελληνικά
21% (690 ψήφοι)
Mainstream
3% (94 ψήφοι)
Rock
16% (530 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (384 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (100 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1110 ψήφοι)
Άλλη
10% (341 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3249
Ελληνικά