Ελληνικά
21% (681 ψήφοι)
Mainstream
3% (94 ψήφοι)
Rock
16% (524 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (380 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (99 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1095 ψήφοι)
Άλλη
10% (337 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3210
Ελληνικά