Ελληνικά
22% (773 ψήφοι)
Mainstream
3% (108 ψήφοι)
Rock
16% (580 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (430 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (106 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1213 ψήφοι)
Άλλη
11% (380 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3590
Ελληνικά